GRASWINCKEL, Dirck. Placcaten, ordonnantien ende reglementen, op 't stuck vande lijf-tocht ... 1651

Read more ...